Słoneczna Polana – dostęp do obiektu

Szanowni Państwo
W związku z zakończeniem sezonu letniego przypominam, że od dnia 2 listopada 2023r. o godzinie 20.00 budynek Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego będzie zamykany i kodowany. Konieczne jest więc aby po godzinie 20.00 nikt z Państwa nie przebywał na jego terenie

Pozdrawiam, 
Agnieszka Kwaśna 
Inspektor ds. organizacyjnych 
M +48 519 566 331 
Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel 
ul. Sielska 38a, 10-153 Olsztyn

Uchwała ZG WOPR regulująca sprawę członkostwa

Do Jednostek Wojewódzkich WOPR
Członków ZG WOPR

Szanowne Koleżanki i Koledzy Prezesi
Uprzejmie przypominam, że Zarząd Główny podjął uchwałę regulującą sprawy organizacji WOPR, po dokonaniu zmian statutowych w roku 2022 – uchwała ta jest zamieszczona na stronie zgwopr.pl w zakładce PRAWO.
Ustalenia organizacyjne naszej organizacji zmierzają do uregulowania spraw członkostwa jednostek, klubów oraz członków zwyczajnych jednostek WOPR w taki sposób aby wejście w życie ewidencji eletronicznej odbyło się w miarę bezproblemowo.

Proszę o przekazanie informacji do jednostek WOPR i uczulenie w zakresie dokonania odpowiednich zmian jeżeli jest to konieczne.

Trochę o planach wprowadzenia centralnej ewidencji

Dane do centralnej ewidencji będą wprowadzać (lub potwierdzać już wprowadzone, bo jest ich już ponad 12k) samodzielnie członkowie lub jednostki WOPR. Dane wprowadzone przez członka jednostki WOPR zawsze będą podlegały zatwierdzeniu przez jednostki WOPR dla swoich członków lub jednostki wyższego szczebla. Innej możliwości zmiany danych w systemie nie będzie.

Zdajemy sobie sprawę, a jest to również wymuszone przez rynek gospodarczy, iż niejednokrotnie pozyskiwanie pracownika pociąga za sobą sytuacje, gdzie ratownik jest pracownikiem lub jest zatrudniony w więcej niż jednej jednostce WOPR. Nie powinno mieć miejsca, że jest członkiem kilku jednostek WOPR, a jednak ma. I pracodawcom (a są te również nasze jednostki) nie można się dziwić.

Struktura organizacyjna WOPR wymaga jednak, aby członek zwyczajny jednostki WOPR miał świadomość, że niezależnie od liczby jego miejsc pracy, dla WOPR jest on członkiem wyłącznie jednej (tzw. macierzystej) jednostki WOPR i tak będzie figurował z centralnej ewidencji WOPR, co będzie wytyczną dla innych jednostek, dla działań centralnych WOPR i ewentualnej reprezentacji (udziału) w działaniach WOPR w kraju i za granicą. Uchwała reguluje też pełnienie funkcji w tych jednostkach.

Natomiast po sytuacji w ostatnich latach, jednostki wielokrotnie zwracały uwagę na przenoszenie się członków, którzy zalegają ze świadczeniami w tych jednostkach do nowych jednostek bez żadnych problemów.

Zmiana jednostki w ewidencji centralnej możliwa będzie wyłącznie po uregulowaniu świadczeń w jednostce macierzystej (chodzi tu przede wszystkim o składkę – tu również planujemy zmianę sposobu opłaty odpowiednią dla naszych, elektronicznych czasów).

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że funkcjonują jednostki WOPR, w których zdarzają sie sytuacje nie wpisywania do centralnej ewidencji swoich członków. Dla WOPR są to osoby poza naszą organizacją. Bez dokonania wpisu i uzupełnienia danych w ewidencji centralnej, nie będą one miały możliwości uregulowania spraw członkowskich w WOPR.

Pozdrawiam
Paweł Błasiak
Prezes WOPR 

Karty pływackie – ceny blankietów

Ceny blankietów dystrybuowanych przez jednostki WOPR wynoszą:

 1. Karta “Już pływam” – 30,00 PLN
 2. “Karta pływacka” – 40 PLN
 3. “Specjalna karta pływacka” – 60 PLN.

Podział kosztów egzaminatora i przeprowadzenia egzaminu określa jednostka WOPR.

Słoneczna Polana – zakaz parkowania

Dzień dobry

Przypominam o zakazie parkowania na terenie przystani Słoneczna Polana. Bardzo proszę o przekazanie Państwa klientom oraz pracownikom, że na całym terenie przystani obowiązuje zakaz parkowania samochodów oraz motocykli. Dotyczy to także tarasów oraz pomostów.  Przed  przystanią znajdują się  parkingi miejskie, gdzie można zostawić pojazd.

 

Pozdrawiam,

Agnieszka Kwaśna
Inspektor ds. organizacyjnych
Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel

Nieolimpijski MA znaczenie !

Polski Związek Przeciągania Liny

NOTATKA 
ze spotkania z Prezesów Członków Zwyczajnych Polskiego Komitetu Olimpijskiego
„Nieolimpijski MA znaczenie!”
Warszawa, 14.03.2023r., godz. 12.00

Z inicjatywy Prezesa PZPL Dariusza Bajkowskiego oraz Prezesa PORSiT Rafała Szlachty  w siedzibie Polskiego Związku Przeciągania Liny w Warszawie odbyło się  spotkanie przedstawicieli związków sportów nieolimpijskich oraz zaprzyjaźnionych organizacji będących członkami zwyczajnymi lub kandydatami na członków zwyczajnych PKOl. 

 1. Uczestnicy:
 • Bączkowski Jacek, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Prezes
 • Błasiak Paweł, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Prezes
 • Czarnecki Piotr, Aeroklub Polski, Sekretarz Generalny
 • Grzechnik Radosław, Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego, Sekretarz
 • Generalny Jakobsche Jerzy, Polski Komitet Olimpijski, Członek Zarządu
 • Michałowski Marek, Polski związek Brydża Sportowego, Prezes
 • Ochędalski Krzysztof, Polski  Związek Teqball, Wiceprezes
 • Piwowarski Dariusz, Polski  Związek Wushu, Sekretarz Generalny Rozum Kewin, Polski Związek Sumo, Prezes
 • Spychaj Przemysław, Polski Związek Kręglarski, Prezes
 • Szabelewski Paweł, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Sekretarz Generalny
 • Szlachta Rafał, Polska Organizacja Rozwoju Sportu i Turystyki, Prezes
 • Wenderlich Jerzy, Wicemarszałek VI i VII kadencji
 • Witkowski Andrzej, Polski Związek Motorowy, Prezes Honorowy
 • Woronin Marian, Stowarzyszenie Sport dzieci i Młodzieży, Wiceprezes
 1. Dariusz Bajkowski, PZPL, przywitanie gości i słowo wstępne.
 1. Poruszone tematy w trakcie dyskusji:

SYTUACJA 

 • Biała Księga Sportu – rola sportu w służbie obywatelom
 • Niska świadomość o sportach nieolimpijskich – wielka siła sportów nieolimpijskich tkwi w masowości uprawiania – 80% zapotrzebowania na sport powszechny zabezpieczają sporty nieolimpijskie
 • pozyskanie danych statystycznych celem podsumowań liczebności
 • kluby, osoby trenujące – poza członkami związku – dodatkowy potencjał
 • uwypuklić siłę organizacji międzynarodowych, których członkami są PZS sportów nieolimpijskich
 • Obecna sytuacja = Segregacja w traktowaniu (sport olimpijski / sport nieolimpijski)
 • Pozbawienie dostępu do mediów publicznych pomimo zapisów ustawodawczych
 • Powinien powstać materiał dla mediów na temat związków i sportów nieolimpijskich 
 • Sporty nieolimpijskie w grupie młodzieżowca nie są w systemie  sportu młodzieżowego – dlaczego? 
 • Sporty nieolimpijskie – grupa junior/młodzieżowiec jest pozbawiona stypendiów – dlaczego?
 • Ministerstwo Zdrowia – dodatkowy budżet na badania dla kadr narodowych sportów nieolimpijskich
 • Propozycja zwiększenia puli środków finansowych dla sportów nieolimpijskich nie umniejszając puli na sporty olimpijskie – rola MSiT, kompromis, konkrety, wspólne działania
 • Związki sportowe, Minister Sportu i Sp. Skarbu Państwa rozdysponowują środki publiczne
 • Obecnie państwowa polityka sportu – Spółki Skarbu Państwa powinny wydawać środki w porozumieniu z Ministrem Sportu i według ustalonego planu, a nie wg. widzimisię Prezesów SSP

WIZERUNEK

 • Nie jest ważne co się dzieje, nie jest ważne co było kiedyś, nie jest ważne kim jesteśmy – ważne jest to, czego chcemy i jak to komunikujemy – musi być jeden głos jak chcemy  zmienić aktualną sytuację
 • Brak właściwej reprezentacji związków sportów nieolimpijskich – skutek: bezproduktywne dotychczasowe rozmowy
 • zaniedbanie i zaniechanie dobrego tworu jakim był Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich
 • Powołanie delegacji / reprezentacji sportów nieolimpijskich – ludzie, którzy powiedzą: wiemy jak to zrobić, zrobimy, mamy na to pomysł: stworzenie w PKOl własnej Komisji, programu i przedstawienie go podczas statutowego Walnego Zgromadzenia
 • Wykorzystanie własnych mediów społecznościowych i ogromnej siły kibiców
 • Niska frekwencja dzisiejszego spotkania – nie wszystkie związki rozumieją potrzebę zmian, nie wszystkie zarządy widzą zasadność w łączeniu sił i walce o dobro trwania sportów nieolimpijskich, jako całości
 • Przepływ informacji o tego typu inicjatywach – ilu z Prezesów podjęło kontakt z innymi Prezesami w celu poinformowania ich o dzisiejszym spotkaniu?

SYTUACJA PKOl

 • Sport ma status olimpijski nie na zawsze, ale na zawsze pozostaje sportem o własnym wizerunku i odrębności współzawodnictwa
 • Sporty nieolimpijskie MAJĄ ZNACZENIE
 • Wybory Prezesa PKOI – zabranie głosu reprezentanta związków sportów nieolimpijskich: mamy znaczenie dla sportu polskiego
 • Mandaty dla Olimpijczyków – zdecydowanie za dużo – brak zasadności
 • Propozycja rozmowy z oboma kandydatami na Prezesa PKOI – wyznaczenie reprezentanta do zadawania wspólnych pytań
 • Udział mediów i mediów społecznościowych
 • Sugestia zorganizowania kolejnego spotkania sportów nieolimpijskich po 24. marca b.r.
 • Zgłoszenia kandydatów do Zarządu PKOl – 6 deklaracji spośród obecnych władz związków
 • Dziś mamy 12 głosów na ponad 100
 • Wydanie oficjalnego, wspólnego komunikatu: Polskie Związki Nieolimpijskie ogłaszają: ………………, zapraszają: …………………: znaleźć miejsce, podać tematykę spotkania, używać zawsze mediów społecznościowych
 • Zainteresowanie mediów → jeden wspólny głos sportów nieolimpijskich.
 1. Postanowienia:
  • Wniosek o zmianę statutu PKOI – przywrócenie biernego prawa wyborczego
  • 3-krotne kadencje Prezesów PZS – PKOl powinien lobbować zmianę Ustawy
  • Wspólny kandydat na Wiceprezesa PKOI do Spraw Sportów Nieolimpijskich – jeden wspólny silny głos
  • Powołanie prężnie działającej reprezentacji związków nieolimpijskich
  • Kandydaci na delegatów – wspólne działania nie pojedyncze odosobnione działania
  • Rozmowy z kandydatami na Prezesa PKOI – kwiecień
 1. Podsumowanie:
 • Niniejszą notatkę otrzymują do wiadomości Prezesi wszystkich związków sportów nieolimpijskich i członków zwyczajnych
 • Wszyscy Prezesi wszystkich związków proszeni są o umieszczenie w Mediach Społecznościowych informacji o dzisiejszym spotkaniu
 • Po zapoznaniu się z niniejszą notatką, wszyscy Prezesi proszeni są o przesłanie komentarzy, opinii jak również pytań zwrotnie na ten adres email: biuro@pzpl.pl
 • Wszyscy Prezesi proszeni są o przesłanie maksymalnie 3-4 postulatów w celu stworzenia listy do 20 pytań, które przedstawimy podczas spotkania z kandydatami na Prezesa PKOI

WOLNE UWAGI

Prezes PZPL Dariusz Bajkowski otrzymał liczne wyrazy uznania za podjęcie inicjatywy  oraz podziękowania za zorganizowanie dzisiejszego spotkania.

Wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za przybycie, biorąc pod uwagę wyznaczenie drastycznie krótkiego terminu spotkania. 

11 kolejnych przedstawicieli członków zwyczajnych zapewniło o obecności na następnym spotkaniu, gdyż teraz nie mogli z przyczyn różnych obowiązków, głównie wyjazdów zagranicznych.

Sporządziła
Beata Piechnik-Zieka
Asystentka Zarządu PZPL 

Tabela Opłat w WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego

1. Składka członkowska 100,00
2. Legitymacja członkowska 20,00
3. Identyfikator WOPR 30,00
4. Duplikat dokumentu 40,00
Opłaty za szkolenia:
5. Młodszy Ratownik WOPR – Etap I 400,00
6. Ratownik Wodny WOPR – Etap II 500,00
7. Ratownik zawodowy – Etap III 800,00
8. Ratownik Wodny zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 1700,00
9. Egzamin końcowy RW (poz. 7 i 8) 240,00
Całkowity koszt kursu RW (poz. 5+6+7+9 lub poz. 8+9) 1940,00
10. Egzamin końcowy poprawkowy RW (poz. 7 i 8) 150,00
11. Kurs motorowodny  900,00
12. Egzamin motorowodny – dorośli 250,00
13. Egzamin motorowodny – młodzież i uczący się do 26 roku życia  125,00
14. Wydanie duplikatu zaświadczenia o zdanym egzaminie motorowodnym  40,00

Składka 2023

Składka członkowska dla członków WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2023 wynosi 100 zł.  

Członkowie WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wieku emerytalnym: kobiety ukończone 60 lat, mężczyzni ukończone  65 lat – zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

Wpłaty można dokonać na konto:
PEKAO SA
77 1240 5598 1111 0000 5031 6177

lub w siedzibie biura (gotówką lub kartą płatniczą):
10-059 Olsztyn ul. Polna 16

w godzinach pracy:
Poniedziałek, Środa, Piątek: 9.00-13.00

Nawigator Legislacyjny

Szanowni Państwo,

jestem koordynatorką ogólnopolskiego projektu, organizowanego przez stowarzyszenie Klub Jagielloński, pt. Nawigator Legislacyjny. Głównym celem naszego projektu jest obserwowanie dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego organizacji pozarządowych w Polsce. Chcemy stworzyć mechanizm wsparcia dla organizacji pożytku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych, lokalnych organizacji.

Mając świadomość tego, jak skomplikowane jest sprawne zarządzanie w trzecim sektorze, zwłaszcza w małych miejscowościach, zamierzamy stworzyć program monitoringu legislacji dotyczącej działalności NGO.Będziemy przyglądać się wszystkim zmianom prawnym, które dotyczą organizacji społecznych.Zebrane informacje wyślemy raz w miesiącu w postaci darmowego newslettera <https://klubjagiellonski.pl/projekty/nawigator-legislacyjny-dla-ngo/> do wszystkich organizacji, które zapiszą się do naszej bazy.

Chcielibyśmy, aby nasze analizy, porady i rekomendacje docierały do jak najszerszego grona. Bardzo zależy nam na tym, aby odbiorcami naszego programu, były podmioty takie jak Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich i organizacje z mniejszych miejscowości.

Mamy nadzieję, że tak przygotowany nawigator stanie się realnym wsparciem, dla osób starających się działać społecznie nawet w najmniejszych miejscowościach i pomoże im uniknąć komplikacji związanych z trudną działką legislacji, która często jest największym wyzwaniem dla zapalonych społeczników.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji o naszym projekcie do organizacji pożytku publicznego, działających na terenie Państwa jednostki samorządowej. Jest to jedyny możliwy sposób na dotarcie do mniej znanych organizacji, których działalność jest niezwykle ważna. Chcemy, aby dostęp do tworzonych przez nas narzędzi był równomierny, sprawiedliwy i powszechny. Dlatego będę niezmiernie wdzięczna za rozesłanie niniejszej wiadomości do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie jednostki samorządowej, bądź udostępnienie jej na stronie internetowej.

Innym sposobem na dotarcie do tych podmiotów, byłoby przekazanie nam listy organizacji pozarządowych działających na terenie jednostki samorządowej wraz z adresem mailowym. Za wszelką pomoc będziemy niezwykle wdzięczni!

Projekt jest finansowany sfinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Dzięki czemu udział w nim jest całkowicie bezpłatny. Więcej informacji o naszym projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej Klubu Jagiellońskiego <https://klubjagiellonski.pl/projekty/nawigator-legislacyjny-dla-ngo/>.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam serdecznie
Malwina Krużyńska
Koordynatorka projektu Nawigator legislacyjny dla NGO

Rozporządzenie MSWiA w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy…

Ukazało się nowe obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.
Obowiązuje od 1 sierpnia 2022.
>>Tekst Rozporządzenia

29 czerwca – Dzień Ratownika WOPR

W 1927 roku Komisja Ratownictwa działająca przy Polskim Związku Pływackim ustanowiła 29 czerwca Dniem Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z okazji naszego święta otrzymaliśmy na ręce Prezesa WOPR życzenia od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Propozycja ubioru reprezentacyjnego WOPR

Zarząd Główny WOPR wystąpił z propozycją ubioru reprezentacyjnego.

Propozycja do obejrzenia w załączonej prezentacji :

Kolorystyka raczej nie czarna (jak kolejowa albo OSP) tylko w kolorze “dark blue”.

Proponowany kolor: CMYK 100, 50, 0, 50 (ostatnie nawet do 60). Kolory można sprawdzić na: https://www.w3schools.com/colors/colors_cmyk.asp

Ubiór nie byłby obowiązkowy ale zalecany – jak w harcerstwie. Wydaje się, że kolorystyka czerwona, żółta są do pracy i czasem medialne ale powinno coś istnieć na wypadek udziału w uroczystościach gdzie ubiór tego typu byłby właściwy. Ot choćby odznaczanie lub sprawy użycia sztandaru.

Instagram
YouTube