Resuscytacja

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (ang. Basic Life Support), jest to zespół czynności obejmujący bezprzyrządowe utrzymywanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymywanie oddychania i krążenia. W zakres podstawowych zabiegów resuscytacyjnych wchodzą również: rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia, pozycja bezpieczna i postępowanie w zadławieniu.

Instagram
YouTube