Karty pływackie – ceny blankietów

Ceny blankietów dystrybuowanych przez jednostki WOPR wynoszą:

  1. Karta “Już pływam” – 30,00 PLN
  2. “Karta pływacka” – 40 PLN
  3. “Specjalna karta pływacka” – 60 PLN.

Podział kosztów egzaminatora i przeprowadzenia egzaminu określa jednostka WOPR.

Kurs instruktorski – WOPR Olsztyn

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe prowadzi nabór osób na kurs Instruktora Ratownictwa Wodnego:

 

Wymagania:

  • Uprawnienia Ratownika Wodnego
  • Aktualne uprawnienia KPP
  • Opłacone składki WOPR na rok 2023
  • Przygotowanie pedagogiczne *

 

*) Przygotowanie pedagogiczne wymagane od osób prowadzących szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego określone jest przez przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 3 W myśl § 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, przez przygotowanie pedagogiczne „należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną — w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego”.

Zgodnie z ww. przepisem o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Kontakt:
Biuro ZW WOPR w Olsztynie
Telefon: 89 527-48-14 ( Poniedziałek, Środa, Piątek: 9.00-13.00 )
e-mail: warminsko-mazurskie.biuro@zgwopr.pl

Olsztyn – szkolenia ratowników wodnych

Informujemy, że Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Olsztynie prowadzi szkolenia ratowników wodnych.

Zostań ratownikiem

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny pod numerem 89 527-48-14 w godzinach pracy biura,
mailowy: warminsko-mazurskie.biuro@zgwopr.pl
osobisty w godzinach pracy biura: 10-059 Olsztyn ul. Polna 16.

 

Biuro czynne: Poniedziałek, Środa, Piątek w godzinach od 9.00 do 13.00.
Szkolenia będą organizowane w zależności od ilości chętnych.
Telefon kontaktowy/sms: 503-090-199

Zapraszamy

Dołącz do nas

Tabela Opłat w WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego

1. Składka członkowska 100,00
2. Legitymacja członkowska 20,00
3. Identyfikator WOPR 30,00
4. Duplikat dokumentu 40,00
Opłaty za szkolenia:
5. Młodszy Ratownik WOPR – Etap I 400,00
6. Ratownik Wodny WOPR – Etap II 500,00
7. Ratownik zawodowy – Etap III 800,00
8. Ratownik Wodny zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 1700,00
9. Egzamin końcowy RW (poz. 7 i 8) 240,00
Całkowity koszt kursu RW (poz. 5+6+7+9 lub poz. 8+9) 1940,00
10. Egzamin końcowy poprawkowy RW (poz. 7 i 8) 150,00
11. Kurs motorowodny  900,00
12. Egzamin motorowodny – dorośli 250,00
13. Egzamin motorowodny – młodzież i uczący się do 26 roku życia  125,00
14. Wydanie duplikatu zaświadczenia o zdanym egzaminie motorowodnym  40,00
Instagram
YouTube