Nawigator Legislacyjny

Szanowni Państwo,

jestem koordynatorką ogólnopolskiego projektu, organizowanego przez stowarzyszenie Klub Jagielloński, pt. Nawigator Legislacyjny. Głównym celem naszego projektu jest obserwowanie dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego organizacji pozarządowych w Polsce. Chcemy stworzyć mechanizm wsparcia dla organizacji pożytku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych, lokalnych organizacji.

Mając świadomość tego, jak skomplikowane jest sprawne zarządzanie w trzecim sektorze, zwłaszcza w małych miejscowościach, zamierzamy stworzyć program monitoringu legislacji dotyczącej działalności NGO.Będziemy przyglądać się wszystkim zmianom prawnym, które dotyczą organizacji społecznych.Zebrane informacje wyślemy raz w miesiącu w postaci darmowego newslettera <https://klubjagiellonski.pl/projekty/nawigator-legislacyjny-dla-ngo/> do wszystkich organizacji, które zapiszą się do naszej bazy.

Chcielibyśmy, aby nasze analizy, porady i rekomendacje docierały do jak najszerszego grona. Bardzo zależy nam na tym, aby odbiorcami naszego programu, były podmioty takie jak Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich i organizacje z mniejszych miejscowości.

Mamy nadzieję, że tak przygotowany nawigator stanie się realnym wsparciem, dla osób starających się działać społecznie nawet w najmniejszych miejscowościach i pomoże im uniknąć komplikacji związanych z trudną działką legislacji, która często jest największym wyzwaniem dla zapalonych społeczników.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji o naszym projekcie do organizacji pożytku publicznego, działających na terenie Państwa jednostki samorządowej. Jest to jedyny możliwy sposób na dotarcie do mniej znanych organizacji, których działalność jest niezwykle ważna. Chcemy, aby dostęp do tworzonych przez nas narzędzi był równomierny, sprawiedliwy i powszechny. Dlatego będę niezmiernie wdzięczna za rozesłanie niniejszej wiadomości do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie jednostki samorządowej, bądź udostępnienie jej na stronie internetowej.

Innym sposobem na dotarcie do tych podmiotów, byłoby przekazanie nam listy organizacji pozarządowych działających na terenie jednostki samorządowej wraz z adresem mailowym. Za wszelką pomoc będziemy niezwykle wdzięczni!

Projekt jest finansowany sfinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Dzięki czemu udział w nim jest całkowicie bezpłatny. Więcej informacji o naszym projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej Klubu Jagiellońskiego <https://klubjagiellonski.pl/projekty/nawigator-legislacyjny-dla-ngo/>.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam serdecznie
Malwina Krużyńska
Koordynatorka projektu Nawigator legislacyjny dla NGO

Instagram
Facebook
YouTube