Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny na podstawie art.13 RODO
 
 1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Polna 16; NIP: 739-13-18-855; KRS: 0000043233.
 2.  Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: warminsko-mazurskie.biuro@zgwopr.pl .
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie w następujących celach:
  1. organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej na podstawie art.6 ust.1 lit.a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „RODO”;
  2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności, na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO;
  3. archiwizacji, na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO;
  4. marketingowym Administratora, na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO;
  5. przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody art.6 ust.1 lit.a RODO;
  6. dane osobowe przechowywane będą przez okres określony odpowiednimi przepisami prawa z systematyczną kontrolą oceny ich dalszej przydatności.
 4.  Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  1. organom nadzorczym oraz organom administracji państwowej i samorządowej;
  2. firmom pocztowym i kurierskim w przypadku wysyłki korespondencji listownej;
  3. procesorom na podstawie art.28 RODO.
 5. Na podstawie art.13 ust.2 lit.b RODO ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. przenoszenia danych;
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Instagram
YouTube