Tabela Opłat w WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego

1.Składka członkowska100,00
2.Legitymacja członkowska20,00
3.Identyfikator WOPR30,00
4.Duplikat dokumentu40,00
Opłaty za szkolenia:
5.Młodszy Ratownik WOPR – Etap I400,00
6.Ratownik Wodny WOPR – Etap II500,00
7.Ratownik zawodowy – Etap III800,00
8.Ratownik Wodny zgodnie z rozporządzeniem MSWiA1700,00
9.Egzamin końcowy RW (poz. 7 i 8)240,00
Całkowity koszt kursu RW (poz. 5+6+7+9 lub poz. 8+9)1940,00
10.Egzamin końcowy poprawkowy RW (poz. 7 i 8)150,00
11.Kurs motorowodny 900,00
12.Egzamin motorowodny – dorośli250,00
13.Egzamin motorowodny – młodzież i uczący się do 26 roku życia 125,00
14.Wydanie duplikatu zaświadczenia o zdanym egzaminie motorowodnym 40,00
Instagram
YouTube