Uchwała ZG WOPR regulująca sprawę członkostwa

Do Jednostek Wojewódzkich WOPR
Członków ZG WOPR

Szanowne Koleżanki i Koledzy Prezesi
Uprzejmie przypominam, że Zarząd Główny podjął uchwałę regulującą sprawy organizacji WOPR, po dokonaniu zmian statutowych w roku 2022 – uchwała ta jest zamieszczona na stronie zgwopr.pl w zakładce PRAWO.
Ustalenia organizacyjne naszej organizacji zmierzają do uregulowania spraw członkostwa jednostek, klubów oraz członków zwyczajnych jednostek WOPR w taki sposób aby wejście w życie ewidencji eletronicznej odbyło się w miarę bezproblemowo.

Proszę o przekazanie informacji do jednostek WOPR i uczulenie w zakresie dokonania odpowiednich zmian jeżeli jest to konieczne.

Trochę o planach wprowadzenia centralnej ewidencji

Dane do centralnej ewidencji będą wprowadzać (lub potwierdzać już wprowadzone, bo jest ich już ponad 12k) samodzielnie członkowie lub jednostki WOPR. Dane wprowadzone przez członka jednostki WOPR zawsze będą podlegały zatwierdzeniu przez jednostki WOPR dla swoich członków lub jednostki wyższego szczebla. Innej możliwości zmiany danych w systemie nie będzie.

Zdajemy sobie sprawę, a jest to również wymuszone przez rynek gospodarczy, iż niejednokrotnie pozyskiwanie pracownika pociąga za sobą sytuacje, gdzie ratownik jest pracownikiem lub jest zatrudniony w więcej niż jednej jednostce WOPR. Nie powinno mieć miejsca, że jest członkiem kilku jednostek WOPR, a jednak ma. I pracodawcom (a są te również nasze jednostki) nie można się dziwić.

Struktura organizacyjna WOPR wymaga jednak, aby członek zwyczajny jednostki WOPR miał świadomość, że niezależnie od liczby jego miejsc pracy, dla WOPR jest on członkiem wyłącznie jednej (tzw. macierzystej) jednostki WOPR i tak będzie figurował z centralnej ewidencji WOPR, co będzie wytyczną dla innych jednostek, dla działań centralnych WOPR i ewentualnej reprezentacji (udziału) w działaniach WOPR w kraju i za granicą. Uchwała reguluje też pełnienie funkcji w tych jednostkach.

Natomiast po sytuacji w ostatnich latach, jednostki wielokrotnie zwracały uwagę na przenoszenie się członków, którzy zalegają ze świadczeniami w tych jednostkach do nowych jednostek bez żadnych problemów.

Zmiana jednostki w ewidencji centralnej możliwa będzie wyłącznie po uregulowaniu świadczeń w jednostce macierzystej (chodzi tu przede wszystkim o składkę – tu również planujemy zmianę sposobu opłaty odpowiednią dla naszych, elektronicznych czasów).

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że funkcjonują jednostki WOPR, w których zdarzają sie sytuacje nie wpisywania do centralnej ewidencji swoich członków. Dla WOPR są to osoby poza naszą organizacją. Bez dokonania wpisu i uzupełnienia danych w ewidencji centralnej, nie będą one miały możliwości uregulowania spraw członkowskich w WOPR.

Pozdrawiam
Paweł Błasiak
Prezes WOPR 

Instagram
YouTube