Składka 2023

Składka członkowska dla członków WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2023 wynosi 100 zł.  

Członkowie WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wieku emerytalnym: kobiety ukończone 60 lat, mężczyzni ukończone  65 lat – zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

Wpłaty można dokonać na konto:
PEKAO SA
77 1240 5598 1111 0000 5031 6177

lub w siedzibie biura (gotówką lub kartą płatniczą):
10-059 Olsztyn ul. Polna 16

w godzinach pracy:
Poniedziałek, Środa, Piątek: 9.00-13.00

Instagram
YouTube