Nieolimpijski MA znaczenie !

Polski Związek Przeciągania Liny

NOTATKA 
ze spotkania z Prezesów Członków Zwyczajnych Polskiego Komitetu Olimpijskiego
„Nieolimpijski MA znaczenie!”
Warszawa, 14.03.2023r., godz. 12.00

Z inicjatywy Prezesa PZPL Dariusza Bajkowskiego oraz Prezesa PORSiT Rafała Szlachty  w siedzibie Polskiego Związku Przeciągania Liny w Warszawie odbyło się  spotkanie przedstawicieli związków sportów nieolimpijskich oraz zaprzyjaźnionych organizacji będących członkami zwyczajnymi lub kandydatami na członków zwyczajnych PKOl. 

 1. Uczestnicy:
 • Bączkowski Jacek, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Prezes
 • Błasiak Paweł, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Prezes
 • Czarnecki Piotr, Aeroklub Polski, Sekretarz Generalny
 • Grzechnik Radosław, Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego, Sekretarz
 • Generalny Jakobsche Jerzy, Polski Komitet Olimpijski, Członek Zarządu
 • Michałowski Marek, Polski związek Brydża Sportowego, Prezes
 • Ochędalski Krzysztof, Polski  Związek Teqball, Wiceprezes
 • Piwowarski Dariusz, Polski  Związek Wushu, Sekretarz Generalny Rozum Kewin, Polski Związek Sumo, Prezes
 • Spychaj Przemysław, Polski Związek Kręglarski, Prezes
 • Szabelewski Paweł, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Sekretarz Generalny
 • Szlachta Rafał, Polska Organizacja Rozwoju Sportu i Turystyki, Prezes
 • Wenderlich Jerzy, Wicemarszałek VI i VII kadencji
 • Witkowski Andrzej, Polski Związek Motorowy, Prezes Honorowy
 • Woronin Marian, Stowarzyszenie Sport dzieci i Młodzieży, Wiceprezes
 1. Dariusz Bajkowski, PZPL, przywitanie gości i słowo wstępne.
 1. Poruszone tematy w trakcie dyskusji:

SYTUACJA 

 • Biała Księga Sportu – rola sportu w służbie obywatelom
 • Niska świadomość o sportach nieolimpijskich – wielka siła sportów nieolimpijskich tkwi w masowości uprawiania – 80% zapotrzebowania na sport powszechny zabezpieczają sporty nieolimpijskie
 • pozyskanie danych statystycznych celem podsumowań liczebności
 • kluby, osoby trenujące – poza członkami związku – dodatkowy potencjał
 • uwypuklić siłę organizacji międzynarodowych, których członkami są PZS sportów nieolimpijskich
 • Obecna sytuacja = Segregacja w traktowaniu (sport olimpijski / sport nieolimpijski)
 • Pozbawienie dostępu do mediów publicznych pomimo zapisów ustawodawczych
 • Powinien powstać materiał dla mediów na temat związków i sportów nieolimpijskich 
 • Sporty nieolimpijskie w grupie młodzieżowca nie są w systemie  sportu młodzieżowego – dlaczego? 
 • Sporty nieolimpijskie – grupa junior/młodzieżowiec jest pozbawiona stypendiów – dlaczego?
 • Ministerstwo Zdrowia – dodatkowy budżet na badania dla kadr narodowych sportów nieolimpijskich
 • Propozycja zwiększenia puli środków finansowych dla sportów nieolimpijskich nie umniejszając puli na sporty olimpijskie – rola MSiT, kompromis, konkrety, wspólne działania
 • Związki sportowe, Minister Sportu i Sp. Skarbu Państwa rozdysponowują środki publiczne
 • Obecnie państwowa polityka sportu – Spółki Skarbu Państwa powinny wydawać środki w porozumieniu z Ministrem Sportu i według ustalonego planu, a nie wg. widzimisię Prezesów SSP

WIZERUNEK

 • Nie jest ważne co się dzieje, nie jest ważne co było kiedyś, nie jest ważne kim jesteśmy – ważne jest to, czego chcemy i jak to komunikujemy – musi być jeden głos jak chcemy  zmienić aktualną sytuację
 • Brak właściwej reprezentacji związków sportów nieolimpijskich – skutek: bezproduktywne dotychczasowe rozmowy
 • zaniedbanie i zaniechanie dobrego tworu jakim był Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich
 • Powołanie delegacji / reprezentacji sportów nieolimpijskich – ludzie, którzy powiedzą: wiemy jak to zrobić, zrobimy, mamy na to pomysł: stworzenie w PKOl własnej Komisji, programu i przedstawienie go podczas statutowego Walnego Zgromadzenia
 • Wykorzystanie własnych mediów społecznościowych i ogromnej siły kibiców
 • Niska frekwencja dzisiejszego spotkania – nie wszystkie związki rozumieją potrzebę zmian, nie wszystkie zarządy widzą zasadność w łączeniu sił i walce o dobro trwania sportów nieolimpijskich, jako całości
 • Przepływ informacji o tego typu inicjatywach – ilu z Prezesów podjęło kontakt z innymi Prezesami w celu poinformowania ich o dzisiejszym spotkaniu?

SYTUACJA PKOl

 • Sport ma status olimpijski nie na zawsze, ale na zawsze pozostaje sportem o własnym wizerunku i odrębności współzawodnictwa
 • Sporty nieolimpijskie MAJĄ ZNACZENIE
 • Wybory Prezesa PKOI – zabranie głosu reprezentanta związków sportów nieolimpijskich: mamy znaczenie dla sportu polskiego
 • Mandaty dla Olimpijczyków – zdecydowanie za dużo – brak zasadności
 • Propozycja rozmowy z oboma kandydatami na Prezesa PKOI – wyznaczenie reprezentanta do zadawania wspólnych pytań
 • Udział mediów i mediów społecznościowych
 • Sugestia zorganizowania kolejnego spotkania sportów nieolimpijskich po 24. marca b.r.
 • Zgłoszenia kandydatów do Zarządu PKOl – 6 deklaracji spośród obecnych władz związków
 • Dziś mamy 12 głosów na ponad 100
 • Wydanie oficjalnego, wspólnego komunikatu: Polskie Związki Nieolimpijskie ogłaszają: ………………, zapraszają: …………………: znaleźć miejsce, podać tematykę spotkania, używać zawsze mediów społecznościowych
 • Zainteresowanie mediów → jeden wspólny głos sportów nieolimpijskich.
 1. Postanowienia:
  • Wniosek o zmianę statutu PKOI – przywrócenie biernego prawa wyborczego
  • 3-krotne kadencje Prezesów PZS – PKOl powinien lobbować zmianę Ustawy
  • Wspólny kandydat na Wiceprezesa PKOI do Spraw Sportów Nieolimpijskich – jeden wspólny silny głos
  • Powołanie prężnie działającej reprezentacji związków nieolimpijskich
  • Kandydaci na delegatów – wspólne działania nie pojedyncze odosobnione działania
  • Rozmowy z kandydatami na Prezesa PKOI – kwiecień
 1. Podsumowanie:
 • Niniejszą notatkę otrzymują do wiadomości Prezesi wszystkich związków sportów nieolimpijskich i członków zwyczajnych
 • Wszyscy Prezesi wszystkich związków proszeni są o umieszczenie w Mediach Społecznościowych informacji o dzisiejszym spotkaniu
 • Po zapoznaniu się z niniejszą notatką, wszyscy Prezesi proszeni są o przesłanie komentarzy, opinii jak również pytań zwrotnie na ten adres email: biuro@pzpl.pl
 • Wszyscy Prezesi proszeni są o przesłanie maksymalnie 3-4 postulatów w celu stworzenia listy do 20 pytań, które przedstawimy podczas spotkania z kandydatami na Prezesa PKOI

WOLNE UWAGI

Prezes PZPL Dariusz Bajkowski otrzymał liczne wyrazy uznania za podjęcie inicjatywy  oraz podziękowania za zorganizowanie dzisiejszego spotkania.

Wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za przybycie, biorąc pod uwagę wyznaczenie drastycznie krótkiego terminu spotkania. 

11 kolejnych przedstawicieli członków zwyczajnych zapewniło o obecności na następnym spotkaniu, gdyż teraz nie mogli z przyczyn różnych obowiązków, głównie wyjazdów zagranicznych.

Sporządziła
Beata Piechnik-Zieka
Asystentka Zarządu PZPL 

Instagram
YouTube