Zarząd

Skład Zarządu

  Gicewicz Sławomir   Prezes ZW
  Kisielewski Zygmunt   V-ce Prez. ZW
  Michalak Sławomir   V-ce Prez. ZW
  Chomentowski Stanisław   V-ce Prez. ZW
  Maroński Sławomir   Sekretarz ZW
  Krawczyk Jarosław   Członek ZW
  Lewandowski Tomasz   Członek ZW
  Łaniewski Marek   Członek ZW
Śp. Sagański Jan   Członek ZW
  Choromański Adam   Członek ZW
  Utykański Michał   Członek ZW


Skład Komisji Rewizyjnej

  Szpak Magdalena   Przewodnicząca
  Szydlik Waldemar   V-ce Przew.
  Bezlapowicz Mieczysław   Członek
  Moskot Jerzy   Członek
  Smulski Marek   Członek
Instagram
YouTube
Facebook