Zarząd

Skład Zarządu

 Gicewicz Sławomir Prezes ZW
 Ślaziński Grzegorz V-ce Prez. ZW
 Przekop Jarosław V-ce Prez. ZW
 Kisielewski Zygmunt V-ce Prez. ZW
 Maroński Sławomir Sekretarz ZW
 Utykański Michał Członek ZW
 Zieliński Piotr Członek ZW
 Kosnowski Dariusz Członek ZW
 Szymanowski Tomasz Członek ZW
 Wrzesiński Robert Członek ZW
 Wawruch Cezary Członek ZW


Skład Komisji Rewizyjnej

 Szydlik Waldemar Przewodniczący
 Kobylańska Natalia V-ce Przew.
 Damazy Andrzej Członek
 Matuć Mirosław Członek
 Płoski Daniel Członek
Instagram
YouTube