Walne zebranie – WOPR Olsztyn

OLSZTYN 26.09.2022r

OGŁOSZENIE

ZARZĄD ODDZIAŁU MIEJSKO-POWIATOWEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE ZAPRASZA CZŁONKÓW WOPR W OLSZTYNIE NA 

WALNE ZEBRANIE ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 PAŻDZIERNIKA 2022r 
NA PRZYSTANI ‘’SŁONECZNA POLANA’’ W OLSZTYNIE UL. SIELSKA 38a GODZINA 11.00

I TERMIN GODZINA 11:00
II TERMIN PRZY STANIE OBECNYCH NA SALI GODZINA 11:15

UPRAWNIENI: OSOBY Z OPŁACONYMI SKŁADKAMI DO DNIA 31.12.2021r

AGENDA:

  1. PODSUMOWANIE MIJAJĄCEJ KADENCJI 2017-2022
  2. WYBÓR WŁADZ ODDZIAŁU
  3. WYBÓR DELEGATÓW NA XII ZJAZD WOPR WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

W IMIENIU ZARZĄDU ODDZIAŁU MIEJSKO-POWIATOWEGO WOPR W OLSZTYNIE 
PREZES ZARZĄDU – SŁAWOMIR GICEWICZ

Walne zebranie – WOPR Mrągowo

MRĄGOWO 14 WRZESIEŃ 2022 r


O G Ł O S Z E N I E
ZARZĄD ODDZIAŁU MIEJSKO – POWIATOWGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W MRĄGOWIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CZŁONKÓW WOPR NA WALNE ZEBRANIE ZWYCZAJNE KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU
14 PAŻDZIENIKA 2022 r w HOTELU ANEK W MRĄGOWIE PRZY ULICY FRANKLINA ROOSEVELTA 25 A
O GODZINIE 17:00 (I TERMIN), GODZINA 17:15 (II TERMIN).
CELEM WALNEGO ZEBRANIA ZWYCZAJNEGO JEST:


1.Podsumowanie upływającej kadencji 2017r-2021r.
2.Wybór zarządu WOPR, prezesa, Komisji rewizyjnej, komisji dyscyplinarnej.
3.Uchwalenie programu działania na kadencję 2022r-2026r.
4.Wybór delegatów na XII Zjazd Wojewódzki WOPR w Olsztynie.

W imieniu zarządu WOPR Mrągowo
Prezes [Zygmunt Kisielewski]
Sekretarz [Andrzej Damazy]

Pożegnanie – Józef Ząbek

MRĄGOWO 16 WRZESIEŃ 2022 r 

Z GŁEBOKIM ŻALEM  ZAWIADAMIAMY ŻE W DNIU 15 WRZEŚNIA 20022r ODSZEDŁ NA WIECZNĄ SŁUŻBĘ PO CIĘŻKIEJ CHOROBIE CZŁONEK  ODDZIAŁU MIEJSKO – POWIATOWEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W MRĄGOWIE W WIEKU 94 LAT

LEKARZ JÓZEF ZĄBEK

CZEŚĆ I CHWAŁA JEGO PAMIĘCI

WYRAZY GŁEBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA I KONDOLENCJĘ  RODZINIE ZMARŁEGO W IMIENIU ZARZĄDU WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W MRĄGOWIE  SKŁADAJĄ

Prezes WOPR Mrągowo /Zygmunt Kisielewski/
Sekretarz WOPR Mrągowo /Andrzej Damazy/

Zaproszenie do programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ZAPRASZA

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej: https://bip.warmia.mazury. (zakładka: „Konsultacje społeczne”). Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 25 sierpnia – 23 września 2022 r. do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Niebezpieczne zderzenie skuterów

W świąteczny poniedziałek 15 sierpnia doszło do niebezpiecznego zderzenia skuterów wodnych na jeziorze Ukiel w Olsztynie. W wyniku kolizji 23-latek został odwieziony do szpitala. Drugi z uczestników, 21-latek, został odszukany przez patrol motorowodny WOPR i przekazany ratownikom PRM.  Mężczyzna ten nie posiadał uprawnień wymaganych do kierowania skuterem wodnym. W akcji ratunkowej i poszukiwawczej zaangażowane były: Policja Państwowa, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Regionalne Centrum Bezpieczeństwa, Państwowa Straż Pożarna, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Apelujemy do wszystkich osób przebywających na terenach wodnych o ostrożność i rozsądek. Jezioro to nie lunapark, a odpowiedzialność karna za spowodowanie wypadku na wodzie jest dokładnie taka sama jak na lądzie.

skuter wypadek ukiel wopr

Rozporządzenie MSWiA w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy…

Ukazało się nowe obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.
Obowiązuje od 1 sierpnia 2022.
>>Tekst Rozporządzenia

Instagram
YouTube
Facebook