Sześćdziesiąta rocznica powstania WOPR

Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierz Czarzasty przesłał na ręce Prezesa WOPR Sławomira Gicewicza gratulacje i podziękowania wszystkim członkiniom i członkom WOPR za 60 lat służby.

60latWOPR_W_Czarzasty

Gratulacje otrzymaliśmy także od Starostwa Powiatowego w Toruniu. List sygnowali:
Starosta Toruński – Pan Marek Olszewski
oraz
Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego – Pan Paweł Polikowski.

2022-04-05 List Gratulacyjny Starostwo Toruńskie
Instagram
YouTube