List gratulacyjny Sejmu RP z okazji 60-lecia WOPR

Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierz Czarzasty przesłał na ręce Prezesa WOPR Sławomira Gicewicza gratulacje i podziękowania wszystkim członkiniom i członkom WOPR za 60 lat służby.

60latWOPR_W_Czarzasty