Sześćdziesiąta rocznica powstania WOPR

Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierz Czarzasty przesłał na ręce Prezesa WOPR Sławomira Gicewicza gratulacje i podziękowania wszystkim członkiniom i członkom WOPR za 60 lat służby.

60latWOPR_W_Czarzasty

Gratulacje otrzymaliśmy także od Starostwa Powiatowego w Toruniu. List sygnowali:
Starosta Toruński – Pan Marek Olszewski
oraz
Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego – Pan Paweł Polikowski.

2022-04-05 List Gratulacyjny Starostwo Toruńskie

Bezpieczne wakacje 2021

Jednym z ważniejszych zadań Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jest propagowanie wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się na obszarach wodnych. Ratownicy z Olsztyna przeprowadzili cykl szkoleń dla dzieci i młodzieży uczestniczących w półkoloniach organizowanych przez Olsztyński Klub Żeglarski “Junga” w ramach akcji “Bezpieczne wakacje 2021” wspieranej przez Grupę Storex.

bezpieczne-wakacje-2021
Instagram
YouTube