“Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki: rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR, wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.”

WOPR OLSZTYN ILSWOPR OLSZTYNWOPR OLSZTYN ILSE

Sternik motorowodny – egzamin

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą uzyskać patent sternika motorowodnego na egzamin: Termin: 4 grudnia 2021 Godzina: 11:00 Miejsce: Klub Żeglarski Ostróda Ul. Sowińskiego 12, Ostróda, Jezioro Drwęckie Koszt egzaminu wynosi 250 zł. Opłaty można dokonać przelewem na konto ZW WOPR Olsztyn: PEKAO SA 77 1240 5598 1111 0000 5031 6177 , lub w biurze ZW …

Zmiana ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

W dniu 1 października 2021 r. weszły w życie: “Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 20 maja 2021 r.(Dz. U. poz. 1190)” , “Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym z dnia 23 września 2021 r.(Dz. U. poz. 1761)”. Nowelizacja ustawy doprecyzowała przepisy prawa …

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
w Olsztynie

Adres:
10-059 Olsztyn ul. Polna 16

Telefon:
89 527-48-14
887-112-100

E-mail:
warminsko-mazurskie.biuro@zgwopr.pl

Godziny pracy biura:
 
Poniedziałek, Środa, Piątek: 9.00-13.00

NUMER KONTA
PEKAO SA    77 1240 5598 1111 0000 5031 6177

NIP: 739-13-18-855
KRS: 0000043233

Baza WOPR

Biuro WOPR

WOJEWODA W-MSEJMIK WOJEWÓDZTWA W-M
RCKIK OLSZTYNNFOŚIGWWFOŚIGWPSPOSPMSR