“Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki: rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR, wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.”
WOPR OLSZTYN ILSWOPR OLSZTYNWOPR OLSZTYN ILSE

Kurs ratownika wodnego

Dobre Miasto, Ostróda, Morąg, Olsztyn: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Woj. Warmińsko-Mazurskego organizuje: KURS RATOWNIKA WODNEGO  Kursy będą organizowane cyklicznie w zależności od ilości chętnych. Więcej informacjie pod numerem: 731 994 419, oraz e-mail: wopr.ostroda@wp.pl .

Bezpieczne wakacje 2021

Jednym z ważniejszych zadań Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jest propagowanie wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się na obszarach wodnych. Ratownicy z Olsztyna przeprowadzili cykl szkoleń dla dzieci i młodzieży uczestniczących w półkoloniach organizowanych przez Olsztyński Klub Żeglarski “Junga” w ramach akcji “Bezpieczne wakacje 2021” wspieranej przez Grupę Storex.

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
 WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
w Olsztynie

Adres:

10-059 Olsztyn ul. Polna 16
tel. 89 527-48-14
warminsko-mazurskie.biuro@zgwopr.pl

Godziny pracy biura: 
Poniedziałek, Środa, Piątek: 9.00-13.00

NUMER KONTA 
PEKAO SA 77 1240 5598 1111 0000 5031 6177

NIP: 739-13-18-855
KRS: 0000043233

Baza WOPR

Biuro WOPR

WOJEWODA W-MSEJMIK WOJEWÓDZTWA W-M
RCKIK OLSZTYNNFOŚIGWWFOŚIGWPSPOSPMSR