“Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki: rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR, wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.”

WOPR OLSZTYN ILSWOPR OLSZTYNWOPR OLSZTYN ILSE

Składka 2022

Zarząd Główny WOPR uchwałą numer 13/XI/21 z dnia 20 grudnia 2021 podwyższył wysokość składki członkowskiej. Składka na rok 2022 wynosi 70 zł.   Wpłaty można dokonać na konto:PEKAO SA77 1240 5598 1111 0000 5031 6177 lub w siedzibie biura (gotówką lub kartą płatniczą):10-059 Olsztyn ul. Polna 16 w godzinach pracy:Poniedziałek, Środa, Piątek: 9.00-13.00

Propozycja ubioru reprezentacyjnego WOPR

Zarząd Główny WOPR wystąpił z propozycją ubioru reprezentacyjnego. Propozycja do obejrzenia w załączonej prezentacji : http://wopr.olsztyn.pl/epeerens/2021/12/prezentacja-propozycja_ubioru.mp4 Kolorystyka raczej nie czarna (jak kolejowa albo OSP) tylko w kolorze “dark blue”. Proponowany kolor: CMYK 100, 50, 0, 50 (ostatnie nawet do 60). Kolory można sprawdzić na: https://www.w3schools.com/colors/colors_cmyk.asp Ubiór nie byłby obowiązkowy ale zalecany – jak w harcerstwie. …

CRBR – zgłoszenia zarządów

W dniu 31 października br. weszły w życie przepisy  nakładające między innymi na stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Beneficjentem rzeczywistym jest osoba posiadająca faktyczny wpływ na działalność danego podmiotu i w przypadku stowarzyszeń takimi osobami są członkowie zarządu stowarzyszenia. Zgłoszenia dokonuje się drogą elektroniczną …

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
w Olsztynie

Adres:
10-059 Olsztyn ul. Polna 16

Telefon:
89 527-48-14
887-112-100

E-mail:
warminsko-mazurskie.biuro@zgwopr.pl

Godziny pracy biura:
 
Poniedziałek, Środa, Piątek: 9.00-13.00

Numer konta:
PEKAO SA    77 1240 5598 1111 0000 5031 6177

NIP: 739-13-18-855
KRS: 0000043233

Baza WOPR

Biuro WOPR

WOJEWODA W-MSEJMIK WOJEWÓDZTWA W-M
RCKIK OLSZTYNNFOŚIGWWFOŚIGWPSPOSPMSR