Ogłoszenie przetargu Print
Written by Administrator   
Tuesday, 05 August 2014 08:26

W dniu 05.08.2014 ogłoszony został przetarg na Zakup łodzi kabinowej typu RIB

icon SIWZ przetarg na zakup łodzi

 

UWAGA nastąpiła zmiana terminu dostarczenia ofert i otwarcia

Termin składania ofert                  18.08.2014 r.       godz. 13:00
Termin otwarcia ofert                    18.08.2014 r.       godz. 13:30

icon icon SIWZ poprawna

Pytania do przetargu skierowane przez potencjalnych wykonawców:

Zwracamy się do Państwa z następującymi pytaniami dotyczącymi Załącznika nr 1 do SIWZ tj. Minimalnych Wymagań Technicznych.

I. Pkt. 32 Echosonda

Czy Zamawiający dopuszcza/aby echosonda była zintegrowana z ploterem GPS o rozdzielczości 800x480 pikseli, bez możliwości zapisu wskazań, z maksymalną głębokością penetracji min. 600m?

II. Pkt. 38 Przyczepka podłodziowa

Biorąc pod uwagę wielkość i masę łodzi, prosimy o sprecyzowanie kwestii związanych z przyczepką podłodziową:

- Na jakie odległości będzie przewożona łódź na tej przyczepie?

- Jaki pojazd będzie ciągnikiem przyczepy (dostosowania haka i ewentualnych systemów hamulcowych)?

- Czy przyczepka będzie służyła do przewożenia łodzi po drogach publicznych? Czy tylko po placu manewrowym.

 

Odpowiedzi:

Pyt. 1
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. jednocześnie informujemy iż w SIWZ znalazł się błąd pisarski w specyfikacji echosondy podano błędną min. głębokość penetracji min 4000m powinno być 400m.

Pyt. 2
Przyczepka będzie służyła do przewożenia łodzi po utwardzonym placu manewrowym w celu składowania i konserwacji zimowej łodzi.

 


Last Updated on Friday, 08 August 2014 10:57