Współpraca

Działania ratownicze są współfinansowane przez
MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO


Działania ratownicze są współfinansowane przez
WOJEWODĘ
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO


WOPR WM
INFORMACJA - SZKOLENIA RATOWNIKÓW WOPR PDF Print
Written by Administrator   
Thursday, 28 November 2019 10:50

W związku ze sprzecznymi informacjami pojawiającymi się w mediach społecznościowych na temat rzekomego wstrzymania szkoleń w WOPR warmińsko - mazurskim chciałbym poinformować wszystkich członków i sympatyków naszej organizacji że szkolenia nigdy nie były wstrzymane.

Faktem jest iż okazało się że grupa instruktorów nie posiada przygotowania pedagogicznego wymaganego zgodnie z  rozporządzeniem Ministra MSWiA w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

W zasięgniętej przez biuro WM WOPR opinii MSWiA znajduje się szczegółowe uzasadnienie i wyjaśnienie dotyczące szkoleń w ratownictwie wodnym i jakie to przygotowanie pedagogiczne jest wymagane od instruktora.

icon Informacja przygotowanie pedagogiczne

Zgodnie z zapisem cytowanego powyżej rozporządzenia nie eliminuje to osób nie posiadających wymaganego przygotowania pedagogicznego z prowadzenia zajęć na kursach ratowników lecz mogą to wykonywać pod nadzorem instruktora posiadającego takowe przygotowanie pedagogiczne.

Lista instruktorów spełniających wszystkie warunki zawarte w rozporządzeniu znajduje się w biurze ZW WOPR w Olszynie.

 

PREZES
ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

SŁAWOMIR GICEWICZ

Last Updated on Thursday, 28 November 2019 11:06
 
Egzaminy motorowodne 2019 PDF Print
Written by Administrator   
Tuesday, 09 April 2019 09:01

Najbliższe egzaminy na patent Sternika motorowodnego odbędą się:

Numer egzaminu

Data i godzina

Miejsce egzaminu

SM/1/2019

02.05.2019 godz.10.00

Olsztyn

Przystań Słoneczna Polana 
ul. Lotnicza

SM/2/2019

02.07.2019 godz.16.00 Olsztyn Przystań Słoneczna Polana 
ul. Lotnicza

SM/3/2019

17.07.2019 godz.16.00 Olsztyn Przystań Słoneczna Polana 
ul. Lotnicza

SM/4/2019

14.08.2019 godz.16.00 Olsztyn Przystań Słoneczna Polana
ul. Lotnicza

SM/5/2019

11.09.2019 godz.16.00 Olsztyn Przystań Słoneczna Polana
ul. Lotnicza

SM/6/2019

15.10.2019 godz.16.00 Olsztyn Przystań Słoneczna Polana
ul. Lotnicza

Chętni dokonują opłaty w biurze ZW WOPR przy ulicy Polnej 16 w Olsztynie w godzinach 9.00 - 13.00.
Z potwierdzeniem wpłaty i dowodem osobistym zapraszamy na egzamin.

Last Updated on Wednesday, 09 October 2019 07:57
 

DO BIURA WOPR POWRÓCIŁ PO PRZERWIE TECHNICZNEJ

STARY NUMER TELEFONU WIĘC DYSPONUJEMY TERAZ 
NASTĘPUJĄCYMI NUMERAMI

89 524 13 70 ORAZ 89 527 48 14

 
Szkolenie Instruktorów ratownictwa PDF Print
Written by Administrator   
Monday, 15 January 2018 08:48

Last Updated on Monday, 15 January 2018 08:57
 
Razem możemy więcej - nowy projekt PDF Print
Written by Administrator   
Wednesday, 04 October 2017 11:17

Last Updated on Monday, 04 December 2017 11:35
 
Harmonogram poradnictwa - Grudzień PDF Print
Written by Administrator   
Monday, 04 December 2017 09:30

Harmonogram udzielania wsparcia

 

PORADNICTWO PRAWNE
GRUDZIEŃ 2017

Lp.

Data

Godziny

Liczba godzin

Adres realizacji wsparcia

Imię i nazwisko prowadzącego

1.

04.12.2017

13:00-16:00

3

Olsztyn

ul. Orkana 13/6

Karol Patalon

2.

06.12.2017

13:00-16:00

3

Olsztyn

ul. Orkana 13/6

Karol Patalon

3.

13.12.2017

13:00-16:00

3

Olsztyn

ul. Orkana 13/6

Karol Patalon

4.

15.12.2017

13:00-16:00

3

Olsztyn

ul. Orkana 13/6

Karol Patalon

5.

18.12.2017

13:00-16:00

3

Olsztyn

ul. Orkana 13/6

Karol Patalon

6.

29.12.2017

13:00-16:00

3

Olsztyn

ul. Orkana 13/6

Karol Patalon

Last Updated on Monday, 04 December 2017 11:36
 
Egzaminy motorowodne PDF Print
Written by Administrator   
Thursday, 20 April 2017 11:10

Najbliższe egzaminy na patent Sternika motorowodnego odbędą się:

Numer egzaminu

Data i godzina

Miejsce egzaminu

SM/1/2017

08.05.2017 godz.16.30

Ostróda

Przystań Klubu Żeglarskiego 
ul. Słowińskiego 12

SM/2/2017

31.05.2017 godz. 16.30

Olsztyn

Przystań Słoneczna Polana 
ul. Lotnicza

SM/3/2017

12.06.2017 godz. 16.30

Mrągowo

Baza WOPR Eko-Marina
ul. Jaszczurcza Góra

 

Chętni dokonują opłaty w biurze ZW WOPR przy ulicy Polnej 16 w Olsztynie w godzinach 9.00 - 13.00.
Wpłat można dokonać na konto WOPR;  Bank PEKAO SA   77 1240 5598 1111 0000 5031 6177.
Koszt Egzaminu 250 zł, osoby uczące się do 26 roku życia z ważną legitymacją 50% zniżki.
Na egzamin potrzebny jest dokument tożsamości  i dokument dokonania opłaty Egzaminacyjnej.

Last Updated on Thursday, 20 April 2017 11:17
 
Wolontariat PDF Print
Written by Administrator   
Friday, 07 April 2017 06:57

Szanowni Państwo,

Przekazujemy prośbę od Fundacji "dr Clown", Odział w Olsztynie o zgłaszanie się osób chętnych do wolontariatu i pomocy dzieciom w szpitalach.

Fundacja leczy śmiechem dzieciaki w olsztyńskim Szpitalu Dziecięcym. Małymi kroczkami dąży również do współpracy z seniorami. Wolontariusze starają się umilić czas dzieciom i wywołać uśmiech na ich twarzach.

Większość wolontariuszy chodzi do szpitala przebranych w kolorowy strój własnego pomysłu. Ale wystarczy również firmowa koszulka i czerwony nos. Każdy z wolontariuszy przechodzi szkolenie w trakcie którego uczy się podstaw iluzji i skręcania balonów. Najbliższe szkolenie dla wolontariuszy odbędzie się 8 kwietnia (sobota) w Urzędzie Miasta Olsztyna. 

Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/1388280884565565/

Osoby chętne do współpracy jako wolontariusze proszone są o kontakt bezpośrednio z panią Martyną Łęczkowską, Pełnomocnikiem Oddziału Olsztyn:

mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel: 600 954 810
www.drclown.pl

 
Ubezpieczenia dla ratowników PDF Print
Written by Administrator   
Friday, 02 December 2016 08:23

UBEZPIECZENIA DLA RATOWNIKÓW – WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH

 

 

Zarząd Główny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przy współudziale z Kancelarią GESTUM Broker, wynegocjował i niniejszym przekazuje Członkom WOPR obok kompleksowego Programu Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej Ratowników Ubezpieczenie dla Wychowawców Kolonijnych zawarte w PZU S.A. Wszelkie szczegóły dotyczące niniejszego programu, jak również sposób jego zawarcia znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w kolejnych zakładkach.

  

 

 INFORMACJA O UBEZPIECZENIU

 

DLA RATOWNIKÓW WOPR

Kancelaria Gestum Broker we współpracy z PZU S.A. przygotowała kompleksowe ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w związku z wykonywaniem czynności ratownika. Ochrona życia i zdrowia kąpiących się jest zadaniem niezwykle odpowiedzialnym, a także niosącym ryzyko dla ratownika. Z jednej strony możliwe jest popełnienie błędu skutkującego roszczeniem cywilnym, z drugiej strony sam ratownik możne doznać uszczerbku na zdrowiu. Aby złagodzić skutki finansowe takich potencjalnych zdarzeń dobrym rozwiązaniem jest zawarcie dopasowanego do indywidualnych potrzeb każdego Ratownika ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową objęte są osoby wykonujące czynności ratownictwa, które w dniu zawarcia ubezpieczenia nie ukończyły 70 roku życia. PZU S.A. obejmuje również ochroną osoby wykonujące czynności ratownika w formie wolontariatu oraz społecznych członków stowarzyszenia wykonujących czynności ratownika na podstawie statutu WOPR.

więcej

 

            ZAWARCIE UBEZPIECZENIA

 

 

DLA RATOWNIKÓW WOPR – WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH

Kancelaria Gestum Broker we współpracy z PZU S.A. przygotowała kompleksowe ubezpieczenie w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w związku z pełnieniem przez ratownika funkcji wychowawcy kolonijnego. Opieka nad grupą dzieci i młodzieży 24 godziny na dobę to zadanie niezwykle odpowiedzialne i bardzo trudne, jednocześnie rodzące ryzyko także dla samego opiekuna. Z jednej strony możliwe jest popełnienie błędu skutkującego roszczeniem cywilnym, z drugiej strony sam opiekun możne doznać uszczerbku na zdrowiu. Aby złagodzić skutki finansowe takich potencjalnych zdarzeń, dobrym rozwiązaniem jest zawarcie dopasowanego do indywidualnych potrzeb każdego ratownika – opiekuna ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową objęci są ratownicy WOPR, wykonujący czynności opiekuna kolonijnego, którzy w dniu zawarcia ubezpieczenia nie ukończyli 70. roku życia.

 

 

         ZAWARCIE UBEZPIECZENIA

 

 

DLA WOPR JAKO ORGANIZATORA SZKOLEŃ

Kancelaria Gestum Broker we współpracy z PZU S.A. przygotowało kompleksowe ubezpieczenie dla ratowników WOPR oraz osób uczestniczących we wstępnych zajęciach weryfikujących minimalne umiejętności pływackie jak również dla dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez WOPR na terenie całego kraju w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator szkoleń odpowiada zarówno za organizacje szkolenia, jak i jego przebieg. Działając jako podmiot wykwalifikowany buduje zaufanie uczestników szkolenia zapewniając im należyte bezpieczeństwo. Zdarza się jednak, że pomimo dochowania najwyższej staranności dochodzi do wypadku, w którym uczestnik szkolenia doznaje uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków umożliwia złagodzenie skutków finansowych takiego zdarzenia i pozwala poszkodowanemu powrócić do pełnej sprawności sprzed wypadku.

W ramach tego Programu możemy ubezpieczyć:

 1. Osoby biorące udział w organizowanych przez jednostki WOPR szkoleniach na ternie RP
 2. Osoby biorące udział we wstępnych zajęciach organizowanych przez jednostki WOPR na ternie RP, ubiegające się o dopuszczenie do szkoleń
 3. Dzieci biorące udział w spotkaniach, zajęciach sponsorowanych organizowanych przez jednostki WOPR na ternie RP

  ZAWARCIE UBEZPIECZENIA


  Załączniki:
  1. OC OWU
  2. OC OWU ZMIANY
  3. NNW OWU
  4. NNW OWU ZMIANY
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 11