Współpraca

Działania ratownicze są współfinansowane przez
MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO


Działania ratownicze są współfinansowane przez
WOJEWODĘ
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO


Rekrutacja PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 04 February 2014 09:38
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe rusza z IV edycją projektu współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


"Bądź na fali - zostań ratownikiem - edycja 5"


ludzikCelem projektu jest przeszkolenie 50 osób pozostających bez pracy i przygotowanie ich do wykonywania pracy ratownika wodnego.
Dodatkowo uczestnicy zwiększą swoje umiejętności interpersonalne niezbędne na rynku pracy oraz zdobędą dodatkowe umiejętności językowe.
Zwiększy to szanse na zatrudnienia uczestników poprzez zdobycie nowych kwalifikacji.
Uczestnicy projektu będą mieli możliwość uczestniczenia w płatnych stażach po ukończeniu szkoleń zawodowych.
Dodatkowo w czasie trwania szkoleń uczestnicy będą mieli możliwość otrzymania stypendium szkoleniowego oraz zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia.
Zajęcia będą się odbywać w systemie stacjonarnym (poniedziałek - piątek) w trakcie których uczestnik będzie miał zapewnione pełne wyżywienie i zakwaterowanie lub w miejscu zamieszkania w formie kursu.

 

 

Kursy które odbędą się w ramach projektu to:

 

 • Ratownik wodny
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc – zakończony egzaminem państwowym.
 • Sternik motorowodny
 • Płetwonurek P1
 • SRC - szkolenie radiowe
 • Język angielski.
 • Spotkania z psychologiem.

Kryteria uczestnictwa

Uczestnikami szkoleń, które zostaną przeprowadzone w ramach Projektu mogą być wyłącznie osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

Uczestnikami szkoleń w ramach Projektu mogą być osoby w wieku 18 - 30 lat pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w województwie warmińsko –mazurskim

Uczestnik musi posiadać umiejętność pływania potwierdzoną kartą pływacką.

Uczestnik złoży oświadczenia o niezatrudnieniu oraz o gotowości podjęcia pracy w wymiarze minimum ½ wymiaru czasu pracy,

Uczestnik złoży oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursach ratownictwa wodnego.

Zamieszkanie w powiatach:

 • m.Elbląg
 • elbląski
 • braniewski
 • ostródzki
 • nowomiejski
 • elbląski
 • iławski
 • działdowski

 

Pozytywnie zaliczy egzamin praktycznego w postaci:

 1. przepłynięcia 50 m w 55 sekund
 2. przepłynięcia 15 m pod wodą.

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub pocztą.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROSZĘ TAKŻE WYSŁAĆ POCZTĄ E-MAIL.
Wszelkie informacje pod adresem e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Last Updated on Tuesday, 11 March 2014 08:04