Współpraca

Działania ratownicze są współfinansowane przez
MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO


Działania ratownicze są współfinansowane przez
WOJEWODĘ
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO


Ubezpieczenia dla ratowników PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 02 December 2016 08:23

UBEZPIECZENIA DLA RATOWNIKÓW – WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH

 

 

Zarząd Główny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przy współudziale z Kancelarią GESTUM Broker, wynegocjował i niniejszym przekazuje Członkom WOPR obok kompleksowego Programu Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej Ratowników Ubezpieczenie dla Wychowawców Kolonijnych zawarte w PZU S.A. Wszelkie szczegóły dotyczące niniejszego programu, jak również sposób jego zawarcia znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w kolejnych zakładkach.

  

 

 INFORMACJA O UBEZPIECZENIU

 

DLA RATOWNIKÓW WOPR

Kancelaria Gestum Broker we współpracy z PZU S.A. przygotowała kompleksowe ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w związku z wykonywaniem czynności ratownika. Ochrona życia i zdrowia kąpiących się jest zadaniem niezwykle odpowiedzialnym, a także niosącym ryzyko dla ratownika. Z jednej strony możliwe jest popełnienie błędu skutkującego roszczeniem cywilnym, z drugiej strony sam ratownik możne doznać uszczerbku na zdrowiu. Aby złagodzić skutki finansowe takich potencjalnych zdarzeń dobrym rozwiązaniem jest zawarcie dopasowanego do indywidualnych potrzeb każdego Ratownika ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową objęte są osoby wykonujące czynności ratownictwa, które w dniu zawarcia ubezpieczenia nie ukończyły 70 roku życia. PZU S.A. obejmuje również ochroną osoby wykonujące czynności ratownika w formie wolontariatu oraz społecznych członków stowarzyszenia wykonujących czynności ratownika na podstawie statutu WOPR.

więcej

 

            ZAWARCIE UBEZPIECZENIA

 

 

DLA RATOWNIKÓW WOPR – WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH

Kancelaria Gestum Broker we współpracy z PZU S.A. przygotowała kompleksowe ubezpieczenie w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w związku z pełnieniem przez ratownika funkcji wychowawcy kolonijnego. Opieka nad grupą dzieci i młodzieży 24 godziny na dobę to zadanie niezwykle odpowiedzialne i bardzo trudne, jednocześnie rodzące ryzyko także dla samego opiekuna. Z jednej strony możliwe jest popełnienie błędu skutkującego roszczeniem cywilnym, z drugiej strony sam opiekun możne doznać uszczerbku na zdrowiu. Aby złagodzić skutki finansowe takich potencjalnych zdarzeń, dobrym rozwiązaniem jest zawarcie dopasowanego do indywidualnych potrzeb każdego ratownika – opiekuna ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową objęci są ratownicy WOPR, wykonujący czynności opiekuna kolonijnego, którzy w dniu zawarcia ubezpieczenia nie ukończyli 70. roku życia.

 

 

         ZAWARCIE UBEZPIECZENIA

 

 

DLA WOPR JAKO ORGANIZATORA SZKOLEŃ

Kancelaria Gestum Broker we współpracy z PZU S.A. przygotowało kompleksowe ubezpieczenie dla ratowników WOPR oraz osób uczestniczących we wstępnych zajęciach weryfikujących minimalne umiejętności pływackie jak również dla dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez WOPR na terenie całego kraju w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator szkoleń odpowiada zarówno za organizacje szkolenia, jak i jego przebieg. Działając jako podmiot wykwalifikowany buduje zaufanie uczestników szkolenia zapewniając im należyte bezpieczeństwo. Zdarza się jednak, że pomimo dochowania najwyższej staranności dochodzi do wypadku, w którym uczestnik szkolenia doznaje uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków umożliwia złagodzenie skutków finansowych takiego zdarzenia i pozwala poszkodowanemu powrócić do pełnej sprawności sprzed wypadku.

W ramach tego Programu możemy ubezpieczyć:

 1. Osoby biorące udział w organizowanych przez jednostki WOPR szkoleniach na ternie RP
 2. Osoby biorące udział we wstępnych zajęciach organizowanych przez jednostki WOPR na ternie RP, ubiegające się o dopuszczenie do szkoleń
 3. Dzieci biorące udział w spotkaniach, zajęciach sponsorowanych organizowanych przez jednostki WOPR na ternie RP

  ZAWARCIE UBEZPIECZENIA


  Załączniki:
  1. OC OWU
  2. OC OWU ZMIANY
  3. NNW OWU
  4. NNW OWU ZMIANY