Współpraca

Działania ratownicze są współfinansowane przez
MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO


Działania ratownicze są współfinansowane przez
WOJEWODĘ
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO


Nabór ratowników do pracy na sezon letni PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 13 May 2016 07:08

Ogłaszamy nabór do pracy w charakterze obsługi ratowniczej miejsca przeznaczonego do kąpieli:

PLAŻA MIEJSKA PRZY ULICY JASZCZURCZA GÓRA W MRĄGOWIE
W OKRESIE OD 01.07.2016 - 31.08.2016

Wymagania formalne:

Art. 2. ustawy o bezpieczeństwie osób na obszarach wodnych

  1. ratownik wodny – rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.3) ), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu
  2. aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych
  3. aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  4. ważna legitymacja członka WOPR
Oferty w formie CV należy składać w terminie do dnia 31.05.2016 na adres:
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Oddział Miejsko- Powiatowy w Mrągowie
ul. Oficerska 2A
11-700 Mrągowo
Kontakt:
Prezes - Zygmunt Kisielewski - 89 7413588
Sekretarz - Andrzej Damazy - 89 7413351