Współpraca

Działania ratownicze są współfinansowane przez
MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO


Działania ratownicze są współfinansowane przez
WOJEWODĘ
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO


PRACA DLA RATOWNIKÓW WODNYCH PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 01 February 2016 11:05

WYMAGANIA FORMALNE:

 

Posiadanie uprawnień zgodnie z:

  • Art. 2. ustawy o bezpieczeństwie osób na obszarach wodnych
    ratownik wodny – rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.3) ), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu
  • aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych
  • aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • ważna legitymacja członka WOPR

Miejsce pracy: Baseny i Aquaparki w Olsztynie, Ostródzie oraz baseny przy hotelach w okolicy Olsztyna

 

Kontakt: Biuro WOPR w Olsztynie ul. Polna 16, tel: 89 527 48 14 lub koordynator 731 99 44 19

 

email: warmiń This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it