Współpraca

Działania ratownicze są współfinansowane przez
MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO


Działania ratownicze są współfinansowane przez
WOJEWODĘ
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO


Informacje
Ubezpieczenia dla ratowników PDF Print
Written by Administrator   
Friday, 02 December 2016 08:23

UBEZPIECZENIA DLA RATOWNIKÓW – WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH

 

 

Zarząd Główny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przy współudziale z Kancelarią GESTUM Broker, wynegocjował i niniejszym przekazuje Członkom WOPR obok kompleksowego Programu Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej Ratowników Ubezpieczenie dla Wychowawców Kolonijnych zawarte w PZU S.A. Wszelkie szczegóły dotyczące niniejszego programu, jak również sposób jego zawarcia znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w kolejnych zakładkach.

  

 

 INFORMACJA O UBEZPIECZENIU

 

DLA RATOWNIKÓW WOPR

Kancelaria Gestum Broker we współpracy z PZU S.A. przygotowała kompleksowe ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w związku z wykonywaniem czynności ratownika. Ochrona życia i zdrowia kąpiących się jest zadaniem niezwykle odpowiedzialnym, a także niosącym ryzyko dla ratownika. Z jednej strony możliwe jest popełnienie błędu skutkującego roszczeniem cywilnym, z drugiej strony sam ratownik możne doznać uszczerbku na zdrowiu. Aby złagodzić skutki finansowe takich potencjalnych zdarzeń dobrym rozwiązaniem jest zawarcie dopasowanego do indywidualnych potrzeb każdego Ratownika ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową objęte są osoby wykonujące czynności ratownictwa, które w dniu zawarcia ubezpieczenia nie ukończyły 70 roku życia. PZU S.A. obejmuje również ochroną osoby wykonujące czynności ratownika w formie wolontariatu oraz społecznych członków stowarzyszenia wykonujących czynności ratownika na podstawie statutu WOPR.

więcej

 

            ZAWARCIE UBEZPIECZENIA

 

 

DLA RATOWNIKÓW WOPR – WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH

Kancelaria Gestum Broker we współpracy z PZU S.A. przygotowała kompleksowe ubezpieczenie w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w związku z pełnieniem przez ratownika funkcji wychowawcy kolonijnego. Opieka nad grupą dzieci i młodzieży 24 godziny na dobę to zadanie niezwykle odpowiedzialne i bardzo trudne, jednocześnie rodzące ryzyko także dla samego opiekuna. Z jednej strony możliwe jest popełnienie błędu skutkującego roszczeniem cywilnym, z drugiej strony sam opiekun możne doznać uszczerbku na zdrowiu. Aby złagodzić skutki finansowe takich potencjalnych zdarzeń, dobrym rozwiązaniem jest zawarcie dopasowanego do indywidualnych potrzeb każdego ratownika – opiekuna ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową objęci są ratownicy WOPR, wykonujący czynności opiekuna kolonijnego, którzy w dniu zawarcia ubezpieczenia nie ukończyli 70. roku życia.

 

 

         ZAWARCIE UBEZPIECZENIA

 

 

DLA WOPR JAKO ORGANIZATORA SZKOLEŃ

Kancelaria Gestum Broker we współpracy z PZU S.A. przygotowało kompleksowe ubezpieczenie dla ratowników WOPR oraz osób uczestniczących we wstępnych zajęciach weryfikujących minimalne umiejętności pływackie jak również dla dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez WOPR na terenie całego kraju w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator szkoleń odpowiada zarówno za organizacje szkolenia, jak i jego przebieg. Działając jako podmiot wykwalifikowany buduje zaufanie uczestników szkolenia zapewniając im należyte bezpieczeństwo. Zdarza się jednak, że pomimo dochowania najwyższej staranności dochodzi do wypadku, w którym uczestnik szkolenia doznaje uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków umożliwia złagodzenie skutków finansowych takiego zdarzenia i pozwala poszkodowanemu powrócić do pełnej sprawności sprzed wypadku.

W ramach tego Programu możemy ubezpieczyć:

 1. Osoby biorące udział w organizowanych przez jednostki WOPR szkoleniach na ternie RP
 2. Osoby biorące udział we wstępnych zajęciach organizowanych przez jednostki WOPR na ternie RP, ubiegające się o dopuszczenie do szkoleń
 3. Dzieci biorące udział w spotkaniach, zajęciach sponsorowanych organizowanych przez jednostki WOPR na ternie RP

  ZAWARCIE UBEZPIECZENIA


  Załączniki:
  1. OC OWU
  2. OC OWU ZMIANY
  3. NNW OWU
  4. NNW OWU ZMIANY
 
PATENTY STERNIKA DO ODEBRANIA PDF Print
Written by Administrator   
Monday, 17 October 2016 06:50

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Olsztynie informuje, że w biurze są do odebrania patenty motorowodne następujących osób:

 1. Witkowski Piotr
 2. Ropiak Łukasz
 3. Aptacy Kamil
 4. Zieliński Bartłomiej
 5. Widelski Allan Michał
 6. Węsierski Jakub
 7. Bubienko Tomasz
 8. Mroczek Mikołaj Konrad
 9. Zalewska-Siudak Anna
 10. Barczak Marzena
 11. Berent Krzysztof
 12. Nowakowski Damian
 13. Bednarz Natalia
 14. Górecka Monika
Last Updated on Monday, 17 October 2016 07:15
 
Rozstrzygnięcie przetargu PDF Print
Written by Administrator   
Thursday, 22 September 2016 12:31

icon Rozstrzygnięcie przetargu

Last Updated on Monday, 17 October 2016 07:45
 
Ogłoszenie o przetargu PDF Print
Written by Administrator   
Monday, 29 August 2016 11:47

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłasza przetarg na DOSTAWĘ JEDNEGO FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TERENOWO-OSOBOWEGO

Dokumentacja do pobrania poniżej

icon SIWZ - samochód terenowy (459.7 kB 2016-08-29 13:46:57)

 

W dniu 30.08.2016 wpłynęły dwa zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 38 ustawy Pzp zamawiający udziela odpowiedzi:

1.Czy zamawiający dopuszcza samochód o pojemności skokowej silnika wynoszącej 3200 cm3 ?

2. Czy zamawiający dopuszcza samochód którego kąt zejścia wynosi 24,5 stopnia ?

Odpowiedź:

1. Tak zamawiający dopuszcza

2. Tak zamawiający dopuszcza.

 

Zapytanie drugie:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę wymagań technicznych

1. Koloru nadwozia z srebnego na szary metalik.

2. Czy zamawiający dopuszcza automatyczną skrzynię biegów 5 - stopniową.

Odpowiedz:

1. Tak zamawiający dopuszcza

2. Tak zamawiający dopuszcza.

W związku z powyższym zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ.

icon SWiZ po zmianach (5.43 MB 2016-08-31 10:52:32)

 

Last Updated on Wednesday, 31 August 2016 08:53
 
NAJBLIŻSZE EGZAMINY MOTOROWODNE PDF Print
Written by Administrator   
Monday, 04 July 2016 07:03

Najbliższe egzaminy na patent Sternika motorowodnego odbędą się:

Numer egzaminu

Data i godzina

 

Miejsce egzaminu

SM/3/2016

17.07.2016 godz.16.00

Ostróda

Przystań Klubu Żeglarskiego
ul. Słowińskiego 12

SM/4/2016

04.08.2016 godz. 16.30

Olsztyn

Przystań Słoneczna Polana
ul. Lotnicza

SM/5/2016

16.08.2016 godz. 16.30

Olsztyn

Przystań Słoneczna Polana
ul. Lotnicza

SM/6/2016

18.09.2016 godz. 16.00

Mrągowo

Baza WOPR Eko-Marina
ul. Jaszczurcza Góra

SM/7/2016

12.11.2016 godz. 11.00

Ostróda

Przystań Klubu Żeglarskiego 
ul. Słowińskiego 12

Chętni dokonują opłaty w biurze ZW WOPR przy ulicy Polnej 16 w Olsztynie w godzinach 9.00 - 13.00.
Z potwierdzeniem wpłaty i dowodem osobistym zapraszamy na egzamin.

Last Updated on Wednesday, 02 November 2016 07:53
 

Z okazji 
Dnia Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
wszystkim ratownikom życzymy zdrowia, szczęścia, 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zadowolenia z pracy zawodowej.


w imieniu Zarządu Głównego WOPR
Prezes Sławomir Gicewicz

 
EGZAMIN STERNIKA MOTOROWODNEGO PDF Print
Written by Administrator   
Wednesday, 15 June 2016 10:47
EGZAMIN NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 27.06.2016 ROKU O GODZ. 16.30 
W BAZIE WOPR EKO-MARINA MRĄGOWO UL. JASZCZURCZA GÓRA

Chętni powinni dokonać opłaty w biurze WOPR w Olsztynie przy ulicy Polnej 16
w godz. 9.00 - 13.00
z potwierdzeniem wpłaty zapraszamy na egzamin.
Last Updated on Wednesday, 15 June 2016 10:57
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 14